Peli Products S.L.U. (“Peli”) geeft een levenslange* garantie op haar spuitgegoten producten voor breuk of productiefouten. Spuitgegoten koffers van Peli™ zijn, tenzij anders aangegeven, gegarandeerd waterdicht tot een diepte van 1 meter (3,3 voet) gedurende 30 minuten (IP 67), mits ze correct worden gesloten en van een onbeschadigde o-ring zijn voorzien. Voor zover wettelijk toegestaan is de aansprakelijkheid van Peli beperkt tot de koffer en strekt deze zich niet uit tot de inhoud of het schuim. Alle garantieclaims, van welke aard dan ook, worden afgewezen als de koffer is gewijzigd of beschadigd, op enige manier fysiek veranderd is, of onderhevig is geweest aan misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid of ongelukken.

*Levenslange garantie is niet van toepassing waar dit wettelijk verboden is.

Klik hier voor de volledige garantiegegevens

Levenslange garantie dekt geen rotatiegegoten koffers, AALG-producten, stoffen gedeelten van rugzakken of smartphonecover-accessoires.